Blood Donors


Name

Blood Type

Phone

Abhinav Mishra

A2-ve

8404813887

Aditi Priya

AB+

6201323245

Ankit Kumar Dubey

B+

7667818076

Arun Kr. Singh

A1B-ve

9905349232

Ashutosh Kumar

B+

9717462242

Bimal Choudhary

B-ve

9931505150

Govind Kr. Barnwal

A1-ve

9430773690

Harsh Kumar Jha

O-

7004863767

Jeevan Kr. Yadav

B-ve

9631048463

Kanhaiya Bharti

B+

9874149305

Kavya

A+

7033249009

Keshu Kant

B+

9155184798

Kumar Rajat

B+

9958272330

Kumar Shubham

B+

8434478455